NEPOTİZM

NEPOTİZM NEDİR ?
Nepotizm kökünde Latince bir kelimedir ve akraba anlamına gelmektedir. Kelime ‘ Nepot’
kökünden gelir. Nepotizm kelimesinin tarihi 14.yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Akrabalarını
haketmedileri şekilde kayıran ve onları yine haketmedikleri noktalara getiren kişilere Nepotist
denilmektedir. Türk Dil Kurumu bu sözcüğü arkdaş veya akraba kayırmak şeklinde
açıklamıştır.

Rönesans dönemlerinden öncesine kadar dayanan bu kavram Papa’larrın liyakatten uzak bir
biçimde layık olamayan yakın akrabalarını önemli mevkilere getirmiş, bu çabaların
sonucunda ise kilisenin etkinliği tartışılmış ve akraba olmayan insanlar pozitif bir düşünceye
sürüklenmiştir.

Birilerini ayrımak veya onları ellerinden tutup bir mevkiye getirmek o kurum içinde çeşitli
dezavantajlar sağlar ve zarara yol açar. Deneyim ve tecrübe gerektiren bir mevkiye kayırılarak
getirilen insan gerekli iş performansını gösteremez.

NEPOTİZM AVANTAJLARI NELERDİR ?
1-) Aynı kültür ve aynı değerlerde insanlarla çalışılacak olması daha güvenli bir ortam hissi
yaratacaktır.
2-) Aile işletmelerinde kendini işletmeye adamış kişilerin tespitini kolaylaştırır.
3-) Aile ortamı oluşturabilir.
4-) Fazlasıyla örgütsel bağlılık, düşük riskler.
5-) Aileden olmayan birini işletmeye bağlı tutabilir.

NEPOTİZM DEZAVANTAJLARI NELERDİR ?
1-) İşletme ortamında performans düşüklüğü.
2-) Hiyerarşik düzenin bozulması riski son derece fazladır.
3-) Çalışan insanların yetersiz bir yöneticiye duyduğu güven azalır ve doğal olarak işletmeye
olan bağlılıkları azalır ve performans vermemeye başlanır.
4-) O işletmede bir geleceklerinin olmadığı hissine kapılırlar ve bu konuda haklıdırlar.
5-) Örgütsel ilişkilere son derece zarar verir ve işletmede olumsuz sonuçlara neden olur.

KURUMSALLAŞMA NEDİR ?
Kurumsallaşmada temel amaç işletmelerin veya kuruluşların, kişilere, liderlere, önemli
çalışanlara bağlı kalmadan çalışmalarını sistematik bir şekilde devam edip faaliyet
gösterebilmeleridir.

İşletmenin belli kuralları olur ve her personel için geçerlidir. İş akışları tespit edilir ve kayıtlar
halinde tutulur ki sistem olarak aynı şekilde yürütülebilsin.

Kurumsallaşma, işletmeleri hayatlarına devam edebilme ve faaliyetlerini sürdürmesi için
değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri için son derece elzem kurallar arasındadır.
Kurumsallaşmanın seviyesi içinde bulunulan duruma veya şirketin kendi içindeki kültür
farklılıkları ile değişiklik gösterbilir ama sonuç olarak her koşulda aynı payda da buluşulur.

KURUMSALLAŞMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?
1-) Kurumsallaşma, işletmede belirsizliği tamamen ortadan kaldırır ve sistem insanlara
yardımcı olur.
2-) Verimliliği arttırır ve şeffaflık sağlar.
3-) Kuruluşların uzun ömürlü ve nesilden nesile aktarılmasına sağlıklı bir şekilde yerine
getirilmesini sağlar.
4-) Hata yapma oranları büyük ölçüde son bulur.
5-) Kararlar çok daha kolay alınır ve tek bir kişinin ağzına bakılmaz.

KURUMSALLAŞMANIN DEZAVANTAJLARI NELERDİR ?
1-) Personel ilişkilerinde profesyonellik çerçevesinde zayıflık.
2-) Alınabilecek herhangi bir yanlış kararda katlanılan maliyetlerin karşılığını alınamamasına
yol açar.
3-) Birden fazla söz sahibi olduğundan herkesi görüşleri farklı olabilir ve sürtüşmelere
sebebiyet verebilir.
4-) Aile şirketlerinde hiyerarşi problemi yaratabilir.
5-) Hesap verme-alma gibi baskı oluşturabilecek ortamlara sürüklenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.